Oferta

Zakres usług kancelarii adwokackiej

Kancelaria adwokacka Piotra Bogacza zapewnia pomoc prawną Klientom indywidualnym, w szczególności w sprawach dotyczących:

1. prawa karnego, karno-skarbowego i prawa wykroczeń:

 • obrona w toku śledztwa, dochodzenia,
 • obrona przed sądem I i II instancji,
 • reprezentacja przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja w toku postępowania wykonawczego,
 • obrona w toku postępowania o wykroczenia,
 • reprezentacja pokrzywdzonych,

2. prawa cywilnego:

 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • windykacja należności,
 • nieruchomości,
 • prawo lokalowe,
 • ubezpieczenia,
 • redagowanie i opiniowanie umów.

3. prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwód, separacja,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • alimenty,
 • rozdzielność majątkowa,
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 • kontakty z dzieckiem.

4. prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • niegodność dziedziczenia.

5. prawa gospodarczego i handlowego:

 • stała obsługa prawna firm, spółek cywilnych i handlowych,
 • zakładanie, rejestracja spółek.

6. prawa administracyjnego:

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej i samorządowej,
 • składanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

7. prawa pracy:

 • reprezentacja pracowników i pracodawców we wszystkich sporach wynikających ze stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy,
 • dochodzenie odszkodowana za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę.

Serdecznie zapraszamy.